Can Martí 3D

Hace tiempo que la tecnología llegó a nuestra casa. En los viñedos, en la zona de prensado y en la bodega – en nuestra familia, uno de los impulsores de la modernización, ya fue nuestro abuelo, Francesc Torelló Casanovas -. Pero los avances abarcan distintas vertientes y hoy nos llega en forma de vídeo. De video 3D.

Hasta ahora quienes querían conocer nuestra finca Can Martí podían hacerlo a través de los documentos históricos (con origen en 1395), entrando en nuestra página web, viniendo a visitarnos en persona o incluso a través de nuestros vinos y espumosos. Hoy presentamos una forma más amplia y profunda, que se adentra en nuestra finca de 135 hectáreas, mostrándonos todo aquello que la compone, de una manera que hasta hoy no habíamos visto nunca.

Este vídeo 3D ubica la finca en el mapa, nos muestra el terreno y geografía, delimita todos nuestros viñedos – clasificándolos y diferenciándolos por variedades de uva -, habla de los olivos ecológicos, de la distinta fauna y flora que habita en este hábitat y hasta enseña la formación y composición de nuestros suelos.

Un arduo trabajo de estudio sobre la finca, que queda ahora resumido en poco más de cuatro minutos. ¡Esperamos que os guste! https://youtu.be/AbGx7dY420s

.

Fa temps que la tecnologia va arribar a casa nostra. A les vinyes, en la zona de premsat i al celler – en la nostra família, un dels impulsors de la modernització, ja va ser el nostre avi, Francesc Torelló Casanovas -. Però els avanços abasten diferents vessants i avui ens arriba en forma de vídeo. De vídeo 3D.

Fins ara, qui volia conèixer la nostra finca Can Martí podia fer-ho a través dels documents històrics (amb origen en 1395), entrant en la nostra pàgina web, venint a visitar-nos en persona o fins i tot a través dels nostres vins i escumosos. Avui presentem una forma més àmplia i profunda, que s’endinsa en la nostra finca de 135 hectàrees, mostrant-nos tot allò que la compon, d’una manera que fins avui no havíem vist mai.

Aquest vídeo 3D situa la finca en el mapa, ens mostra el terreny i geografia, delimita totes les nostres vinyes – classificant-les i diferenciant-les per varietats de raïm -, parla de les oliveres ecològiques, de la diferent fauna i flora que habita en aquest hàbitat i fins i tot ensenya la formació i composició dels nostres sòls.

Un ardu treball d’estudi sobre la finca, que queda ara resumit en poc més de quatre minuts. Esperem que us agradi! https://youtu.be/vWV6Gc50fXk

.

Technology arrived to our house some time ago. At the vineyards, ar the pressing area and at the cellar – in our family, one of the driving forces behind modernization was already our grandfather, Francesc Torelló Casanovas -. But the advances cover different aspects and today it comes to us in the form of a video. A 3D video. 

Until now, those who wanted to know our Can Martí estate could do it through historical documents (originating in 1395), entering into our website, coming to visit us in person or even through our wines and sparkling wines. Today we present a different and deeper form, which delves into our 135-hectare estate, showing us everything that makes it up, in a way that we have never seen before. 

This 3D video locates the estate on the map, shows us the geography, delimits all our vineyards – classifying and differentiating them by grape varieties – it talks about ecological olive trees, the different fauna and flora that live on that habitat and even shows us the formation and composition of our soils. 

A hard study work on the estate, which is now summarized in just over four minutes video. We hope you like it!
https://youtu.be/y5NFdkLE-Rk

Verema/vendimia de 1956

Més de 60 anys separen a aquesta imatge de la dels nostres dies. 63 per a ser exactes. A Torelló vam començar a treballar la viticultura en 1395 i va ser més de sis segles després, en 1951, quan el nostre avi ( i 21ª generació de la família) va començar amb l’embotellat dels vins i espumosos. Fins llavors ens vam dedicar en exclusiva a la viticultura i al vi a doll.

Aquesta foto va es va fer en plena verema de 1956, en la “Vinya Mariets”, parcel·la de 3,5 hectàrees on avui trobem uns dels millors xarel·lo de la nostra finca. D’aquestes vinyes, replantades en 1986, surt un dels vins base per als nostres escumosos de qualitat Gran Torelló i Torelló 225. Les nostres “joies de la corona” neixen del cupatge de les tres varietats històriques dels escumosos del Penedès: xarel·lo, macabeu i parellada.

A Torelló sempre hem estat conscients del gran patrimoni històric amb el qual tenim la sort de comptar. I per si se’ns oblida, les fotos ens ho recorden. Aquesta imatge ens fa volar en el temps  però alhora ens retorna a l’actualitat. Molt ha canviat tot, i ara comptem amb grans avanços tecnològics i enològics en el nostre celler, però també fa temps que hem anat tornant als nostres orígens. Ara com llavors, recol·lectem tot el raïm a mà i en petits recipients. I ho fem en família.

Vendimia de 1956

Más de 60 años separan a esta imagen de la de nuestros días. 63 para ser exactos. En Torelló  empezamos a trabajar la viticultura en 1395 y fue más de seis siglos después, en 1951, cuando nuestro abuelo (y 21 generación de la familia) comenzó con el embotellado de los vinos y espumosos. Hasta entonces nos dedicamos en exclusiva a la viticultura y al vino a granel.

Esta foto fue tomada en plena vendimia de 1956, en la “Viña Mariets”, parcela de 3,5 hectáreas donde encontramos unos de los mejores xarel·los de nuestra finca. De estas viñas, replantadas en 1986, sale uno de los vinos base para nuestros espumosos de calidad Gran Torelló y Torelló 225. Nuestras “joyas de la corona” nacen del coupage de las tres variedades históricas de los espumosos del Penedès: xarel·lo, macabeo y parellada.

En Torelló siempre hemos sido conscientes del gran patrimonio histórico con el que tenemos la suerte de contar. Y por si se nos olvida, las fotos nos lo recuerdan. Esta imagen nos hace volar en el tiempo y a la vez nos devuelve a la actualidad. Mucho ha cambiado todo y ahora contamos con grandes avances tecnológicos y enológicos en nuestra bodega, pero también hace tiempo que hemos ido volviendo a nuestros orígenes. Ahora, como entonces, recolectamos toda la uva a mano y en pequeños recipientes. Y lo hacemos en familia.

Abelles i mel a Torelló

En 2018 vam instal·lar vuit caixes-niu per a abelles, en un dels boscos de la nostra finca de Ca Martí. Les abelles juguen un paper fonamental en la sostenibilitat de la biodiversitat, donada la seva funció pol·linitzadora. No és l’únic insecte que pol·linitza, però si un dels quals més eficàcia té.

 A Torelló intentem contribuir amb la salut de l’ecosistema i ara elles ens regalen aquesta fantàstica mel, fruit del treball de més de 300 mil abelles.