El Torelló 225, elegido tercer mejor espumoso de España

El Torelló 225, elegido tercer mejor espumoso de España

Los miembros de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) ha escogido nuestro Torelló 225, añada 2015, entre los tres mejores espumosos del país.

La XII edición del concurso de los Mejores Vinos y Espirituosos de España se celebró el pasado mes de diciembre y los miembros de la asociación decidieron entre 700 vinos propuestos en una primera fase. Además de vinos y espumosos, también se cataron vermuts y espirituosos.

Para nosotros, ser los terceros en el podio de los mejores espumosos del país ha sido un magnífico broche final para cerrar el 2020.

El Torelló 225, escollit tercer millor escumós d’Espanya

Els membres de l’Associació Espanyola de Periodistes i Escriptors del Vi (AEPEV) ha triat el nostre Torelló 225, anyada 2015, entre els tres millors escumosos del país.

La XII edició del concurs dels Millors Vins i Espirituosos d’Espanya es va celebrar el passat mes de desembre i els membres de l’associació van decidir entre 700 vins proposats en una primera fase. A més de vins i escumosos, també se’n van catar vermuts i espirituosos.

Per a nosaltres, ser els tercers en el podi dels millors escumosos del país ha estat una magnífica notícia per a tancar el 2020.

The Torelló 225, chosen third best sparkling wine in Spain

The members of the Spanish Association of Wine Journalists and Writers (AEPEV) have chosen our Torelló 225, vintage 2015, among the three best sparkling wines in the country.

The XII edition of the contest of the Best Wines and Spirits of Spain was held last December and the members of the association decided among 700 wines proposed in the first phase.

In addition to wines and sparkling wines, vermouths and spirits were also tasted. For us, being third on the podium of the best sparkling wines in the country has been a magnificent finishing touch for closing 2020.

Torelló «Cata Vertical»

Estuches Cata Vertical: Torelló 225 y Torelló Finca Can Martí

Acaba de salir al mercado uno de los proyectos más especiales de Torelló. Se trata de los estuches “Cata Vertical”, en versión Torelló 225 y Finca Can Martí.

De nuestra enoteca particular hemos seleccionado las añadas más interesantes de dos de nuestros espumosos Corpinnat y hemos puesto un ejemplar en cada caja. De esta manera, en cada estuche de madera “Cata Vertical” se podrán catar las tres añadas diferentes del mismo vino espumoso, lo que permite ver cómo se expresa en la copa el paso del tiempo. Así, cada persona puede disfrutar de las particularidades que definen cada cosecha y sentir como ésta se refleja en el vino espumoso.

Este nuevo proyecto empieza con dos versiones, una dedicada al Torelló 225 – con las añadas 2010, 2012 y 2014 – y otra con tres añadas del Finca Can Martí – en su caso, con el 2012, 2013 y 2014 -.

Todos los estuches vienen acompañados de una pequeña presentación del proyecto y una descripción de las cosechas de los diferentes años, para que quienes los degustan puedan acompañarse de las explicaciones. ¿Cómo afectan los años cálidos a la cosecha? ¿Y las primaveras lluviosas? ¿Con qué maridan mejor?

Con estas catas verticales esperamos contentar a todos aquellos que disfrutan de los matices de los espumosos de larga crianza. Todo un viaje hacia los sentidos, los recuerdos y las sensaciones.

Acaba de sortir al mercat un dels projectes més especials de Torelló. Es tracta dels estoigs “Cata vertical” en versió Torelló 225 i Finca Can Martí.

De la nostra enoteca particular hem seleccionat les anyades més interessants dels nostres dos escumosos Corpinnat i hem posat un exemplar en cada caixa. D’aquesta manera, en cada estoig de fusta “Cata Vertical” es podran tastar les tres anyades diferents del mateix vi escumós, la qual cosa permet veure com s’expressa a la copa el pas del temps. Així, cada persona pot gaudir de les particularitats que defineixen cada collita i sentir com aquesta es reflecteix en el vi escumós.

Aquest nou projecte comença amb dues versions, una dedicada al Torelló 225 – amb les anyades 2010, 2012 i 2014 – i una altra amb tres anyades del Finca Can Martí – en el seu cas, amb el 2012, 2013 i 2014 -.

Tots els estoigs venen acompanyats d’una petita presentació del projecte i una descripció de les collites dels diferents anys, perquè e qui els degusta pugui acompanyar-se de les explicacions. Com afecten els anys càlids a la collita? I les primaveres plujoses? Amb que maridan millor?

Amb aquests tastos verticals esperem acontentar a tots aquells que gaudeixen dels matisos dels escumosos de llarga criança. Tot un viatge cap als sentits, els records i les sensacions.

Cata Vertical Torelló Finca Can Martí

One of the most special projects of Torelló has just been released. These are the vertical tasting cases (“Cata Vertical”), in Torelló 225 and Finca Can Martí versions.

From our private enotheque we selected the most interesting vintages of two of our Corpinnat sparkling wines and we selected a sample of each. In this way, in each «Vertical Tasting» wooden case, the three different vintages of the same sparkling wine can be tasted, which allows to see how the time is expressed in the glass. Thus, each person can enjoy the particularities that define each vintage and feel how it is reflected in the sparkling wine.

This new project begins with two versions, one dedicated to the Torelló 225 – with the 2010, 2012 and 2014 vintages – and another with three vintages from the Finca Can Martí – in its case, with the 2012, 2013 and 2014 -.

All the cases are accompanied by a short presentation of the project and a description of the harvests of the different years, so those who taste them can be accompanied by explanations. How do warm years affect the harvest? And the rainy springs? What do they pair best with?

With these vertical tastings we hope to satisfy all those who enjoy the nuances of long-aged sparkling wines. A whole journey towards the senses, memories and sensations.

Portes obertes solidàries a Torelló

Com ja és tradició, el passat dilluns 12 d’octubre a Torelló vam fer una nova jornada de portes obertes solidària. Aquest any es va canviar una mica el format, per tal d’adaptar-lo a les restriccions i mesures de prevenció de la Covid, però va ser un èxit, en tot cas.

Les visites, prèviament concertades, van començar a les 9:30h i van acabar passades les 13:30h. Durant la jornada, més de 90 persones – en petits grups de sis – van visitar el celler i caves subterrànies i van acabar degustant unes copes d’escumosos Corpinnat al pati de la masia familiar.

Tot l’equip comercial de Torelló, més altres membres i propietaris del celler, van encarregar-se de guiar i acompanyar als assistents en l’especial jornada. Enguany tots els diners recaptats amb les entrades, 579 €,  es donaran íntegrament a la campanya #joemcorono, per a la investigació i lluita contra la Covid.

Puertas abiertas solidarias en Torelló

Como ya es tradición, el pasado lunes 12 de octubre en Torelló tuvimos una nueva jornada de puertas abiertas solidaria. Este año se cambió un poco el formato, para adaptarlo a las restricciones y medidas de prevención de la Covid, pero fue todo un éxito.

Las visitas, previamente concertadas, empezaron a las 9:30h y acabaron pasadas las 13:30h. Durante la jornada, más de 90 personas – en pequeños grupos de seis – visitaron la bodega y cavas subterráneas y acabaron degustando unas copas de espumosos Corpinnat en el patio de la masía familiar.

Todo el equipo comercial de Torelló, más otros miembros y propietarios de la bodega, se encargaron de guiar y acompañar a los asistentes en la especial jornada. Este año todo el dinero recaudado con las entradas, 579 €, se donará íntegramente a la campaña #yomecorono, para la investigación y llucha contra el Covid.

Solidarity open day at Torelló

As is tradition, last Monday October 12th , in Torelló we had a new solidarity open day. This year the format changed a bit, to adapt it to the restrictions and prevention measures of Covid, but it was a great success.

The visits, previously booked, began at 9:30 a.m. and ended after 1:30 p.m. During the day, more than 90 people – in small groups of six – visited the cellar and underground caves and ended up tasting few glasses of Corpinnat sparkling wines in the courtyard of the family house.

The entire Torelló sales team, plus other members and owners of the winery, were in charge of guiding and accompanying the attendees on the special day. This year all the money raised with the tickets, 579€, will be donated to the #yomecorono campaign, for the investigation and fight against Covid.

El Torelló Collection 2009, medalla d’or a Decanter

L’última creació de Torelló ha obtingut 96 punts en la recent edició del concurs internacional Decanter World Wine Awards. L’escumós, de més de deu anys de criança, va néixer com a homenatge al fundador de Torelló Viticultors, Francesc Torelló i està elaborat amb les tres varietats històriques pels escumosos del Penedès: xarel·lo, macabeu i parellada.

Aquest és un nou reconeixement per al nostre escumós Corpinnat, que des que va sortir al mercat fa poc més de vuit mesos, ja ha obtingut algunes de les màximes puntuacions de la casa. Aquest mateix any el Collection ha obtingut també 96 punts en la reconeguda Guia Peñín i Robert Parker li va atorgar 94 punts més.

Aquesta ha estat la 17a edició del què és considerat el concurs de vins de major renom internacional, cosa que queda patent tant pel nombre de mostres presentades – 16.511 – com pel nivell del seu jurat – 116 experts en vi del món, entre el que es trobaven 37 Masters of Wine i 9 Masters Sommelier. Els tastos es va realitzar a cegues i van durar gairebé un mes.

Nosaltres no podem estar més contents amb aquest reconeixement a un dels nostres vins que sentim com dels més especials.

La última creación de Torelló ha obtenido 96 puntos en la reciente edición del concurso internacional Decanter World Wine Awards. El espumoso, de más de diez años de crianza, nació como homenaje al fundador de Torelló Viticultors, Francesc Torelló y está elaborado con las tres variedades históricas para los espumosos del Penedès: xarel·lo, macabeo y parellada.

Este es un nuevo reconocimiento para nuestro espumoso Corpinnat, que desde que salió al mercado hace poco más de ocho meses, ya ha obtenido algunas de las máximas puntuaciones de la casa. Este mismo año el Collection ha obtenido otros 96 puntos en la reconocida Guía Peñín y Robert Parker le otorgó 94 puntos más.

Esta es la 17ª edición del que es considerado el concurso de vinos de mayor renombre internacional, algo que queda patente tanto por el número de muestras recibidas – 16.511 – como por el nivel de su jurado – 116 expertos en vino del mundo, entre lo que se encontraban 37 Masters of Wine y 9 Masters Sommelier. La cata se realizó a ciegas y duro casi un mes entero.

Nosotros no podemos estar más contentos con este reconocimiento a uno de nuestros vinos, que para nosotros es de lo más especial.

Torelló’s latest creation has obtained 96 points in the recent edition of the international Decanter World Wine Awards competition. The sparkling wine, aged for more than ten years, was born as a tribute to the founder of Torelló Viticultors, Francesc Torelló, and is made with the three historic varieties for sparkling wines from Penedès: xarel·lo, macabeu and parellada.

This is a new recognition for our Corpinnat sparkling, which since it went on the market just over eight months ago, has already obtained some of the highest marks of the house. This same year the Collection obtained another 96 points in the renowned Peñín Guide and Robert Parker awarded 94 points more.

This was the 17th edition of which is considered the most internationally renowned wine competition, something that is evident both by the number of samples received – 16,511 – and by the level of its jury – 116 world wine experts, among which there were 37 Masters of Wine and 9 Masters of Sommelier. The tasting was carried out blind and lasted almost a whole month.

We could not be happier with this recognition to one of our wines, which for us is also the most special.

Torelló and the «Three Tenors»

In a few days will be, no more no less, 22 years since this photo was taken. The occasion was the concert that the Three Tenors made in Barcelona, at Camp Nou stadium, on July 17th, 1997. Torelló was a co-sponsor of this important cultural event and both, the VIP assistants to the concert and the more than a thousand people who came to the gala dinner, were able to enjoy our sparkling wines during the whole event.

Today we remember with pride and emotion, having been part of such an event. With this anniversary we remember with fondness those who have undoubtedly been the most talented and charismatic opera singers of all time.

The luck of being part of a family with so many years of history like ours, is that we are accumulating memories that will be part of Torelló forever.