SILENCI: ABELLES TREBALLANT A LA NOSTRA FINCA…/ SILENCIO: ABEJAS TRABAJANDO EN NUESTRA FINCA


Les abelles juguen un paper capdal en la sostenibilitat de la biodiversitat donada la seva funció pol.linitzadora, no és l’únic insecte que pol.linitza però si un dels mes eficaços.
El canvi climàtic, l’ús de plaguicides o la contaminació amenacen la seva pròpia existència. A Torelló hem iniciat la verema 2018 amb la companyia 100.000 abelles que viuen en 4 caixes niu que vam instal.lar la passada primavera a un dels bosquets de la nostra finca Can Martí per a contribuïr a la salut de l’ecosistema.
Així que, deixem-les treballar. A més tot i que fa més de 20 anys que duem a terme pràctiques respectuoses amb el medi ambient, el nostre cultiu de vinyes i oliveres està certificat com a ecològic des de 2016. Respectar la natura, és respectar-nos a nosaltres mateixos

La biodiversitat que podem trobar a Can Martí és molt abundant si tenim en compte únicament l’extensió del total de la finca (135 ha) i les seves àrees del perímetre. Això és degut a la gran variabilitat d’hàbitats que hi trobem com són les zones de vinya i els seus marges, els boscos de pi blanc i alzina o les zones de matollar de ginesta i altres arbustos. La presència de cursos fluvials com torrents o el propi riu Anoia fan que la riquesa d’espècies animals en aquesta zona del Penedès sigui molt més elevada que qualsevol altre zona sense aquestes característiques de paisatge
——————————————————————————————————–

Las abejas juegan un papel fundamental en la sostenibilidad de la biodiversidad debido a su función polinizadora, no es el único insecto que poliniza pero si uno de los más eficaces.
El cambio climático, el uso de plaguicidas o la contaminación amenazan su propia existencia. En Torelló hemos iniciado la vendimia 2018 en compañía de 100.000 abejas que viven en 4 cajas colmena que instalamos la pasada primavera en uno de los bosques de nuestra finca Can Martí para contribuir a la salud del ecosistema.
Así que, dejemos que trabajen. Además, y teniendo en cuenta que hace más de 20 años que llevamos a cabo prácticas respetuosas con el medio ambiente, nuestro cultivo de viña y olivos está certificado como ecológico desde 2016. Respetar el medio ambiente, significa respetarnos a nosotros mismos.

La biodiversidad que podemos encontrar en Can Martí es muy abundante si tenemos en cuenta únicamente la extensión total de la finca (135 Ha) y sus áreas del perímetro. Esto es debido a la gran variabilidad de hábitats que hay como son las zonas de viña y sus márgenes, los bosques de pino blanco y encina o los matorrales de retama y otros arbustos. La presencia de cursos fluviales como torrentes o el propio río Anoia hacen que la riqueza de especies animales en esta zona del Penedès sea mucho más elevada que en cualquier otra zona sin estas características de paisaje.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *