MÀXIMA VIGILÀNCIA A LA VINYA. MÁXIMA VIGILANCIA EN EL VIÑEDO

Des del moment de la floració a la primavera i la formació del fruit fins a les portes de l’estiu és un moment de màxima vigilància en la nostra finca Ca Martí. Diàriament es fa necessari que l’equip de viticultura controli el procés vegetatiu del cep i més quan el cultiu és ecològic. Des de 2016 la finca de Torelló està certificada com a ecològica pel CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica), les seves normes prohibeixen l’ús de productes i fertilitzants d’origen químic de síntesi i preveen la seva substitució per uns altres d’origen natural.
……………………………………………………………………………….

Desde el momento de la floración en primavera y la formación del fruto hasta las puertas del verano es un momento de máxima vigilancia en nuestra finca Can Martí. Diariamente se hace necesario que el equipo de viticultura controle el proceso vegetativo de la cepa y más cuando el cultivo es ecológico. Desde 2016 la finca de Torelló está certificada como ecológica por el CCPAE (Consell Català de la Producció Agraria Ecològica), sus normas prohíben el uso de productos y fertilizantes de origen químico de síntesis y preveen su sustitución por otros de origen natural.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *