Qui diu que no hi ha llarga vida després del desgorjament d’un corpinnat?

Torelló 225 2013
Torelló 225 2013

A Torelló, constantment tastem i gaudim ampolles que van ser desgorjades fa 2, 3 o més anys. Si bé és cert que al llevar el tap observem que queda dur, estret i que ha perdut elasticitat, no és menys cert que l’escumós ha evolucionat positivament, que adquireix notes d’evolució i oxidatives que donen molta complexitat i plaer. I sobretot, que demostren l’alta qualitat del mateix i la seva capacitat de guarda.

No tots els escumosos són capaços de ser guardats diversos anys després del seu desgorjament, sinó només aquells que van ser elaborats amb escumosos de llarga criança, amb vins base potents i amb gran estructura.

¿Quién dice que no hay larga vida después del degüelle de un corpinnat?

En Torelló, constantemente catamos y disfrutamos de botellas que fueron degolladas hace 2, 3 o más años. Si bien es cierto que al sacar el tapón observamos que queda duro, estrecho y que ha perdido elasticidad, no es menos cierto que el espumoso ha madurado positivamente, que adquiere notas de evolución y oxidativas que dan mucha complejidad y placer. Y sobre todo que demuestran la alta calidad del mismo y su capacidad de guarda.

No todos los espumosos son capaces de ser guardados varios años después del degüelle sino solo aquellos que fueron elaborados como espumosos de larga crianza, con vinos base potentes y con gran estructura.

Es celebra la Nit de la Verema 2022 de Corpinnat

Nit de la Verema 2022 Corpinnat
Nit de la Verema 2022 Corpinnat

El dijous 29 de setembre, es va celebrar la Nit de la Verema 2022 de Corpinnat. En aquesta trobada es van reunir els diferents cellers englobats dins de Corpinnat i diferents periodistes i comunicadors del sector.

L’acte va ser conduit per l’actor Fermí Fernàndez que va realitzar un monòleg sobre la seva experiència amb els vins escumosos. Ton Mata, president de Corpinnat, va fer un discurs sobre aquests 5 anys d’història i la visió de futur de Corpinnat.

Durant l’acte es van poder tastar diferents corpinnats dels diferents celler que formen part d’aquesta gran família.

Se celebró La Nit de la Verema 2022

El jueves 29 de septiembre, se celebró la Nit de la Verema 2022 de Corpinnat. En este encuentro se reunieron las diferentes bodegas que forman parte de la familia Corpinnat y diferentes periodistas y comunicadores del sector.

El acto fue presentado por el actor Fermí Fernández que realizó un monologo sobre su experiencia con los vinos espumosos. Ton Mata, presidente de Corpinnat, hizo un discurso sobre éstos 5 años de historia y la visión de futuro de Corpinnat.

Durante el acto se pudieron catar diferentes corpinnats de las diferentes bodegas que forman parte de ésta gran familia.

Disponibles las nuevas añadas de las cajas “cata vertical” del Torelló 225 Brut Nature i el Torelló Finca Can Martí Brut

Caixa "Cata vertical" Torelló 225 Brut Nature anyades 2011, 2013 i 2015.
Caixa «Cata vertical» Torelló 225 Brut Nature anyades 2011, 2013 i 2015.

Ya tenemos disponibles las nuevas añadas de las cajas “cata vertical” con tres botellas de Torelló 225 Brut Nature o tres botellas de Torelló Finca Can Martí Brut, ambos de 2011, 2013 i 2015. La cata vertical de un corpinnat te permite, por un lado, apreciar la capacidad de guarda de un espumoso de larga crianza. Por otro lado, a través de la cata vertical, podemos ver como se expresa en la copa, el paso del tiempo.

Disponibles les noves anyades de les caixes “cata vertical” del Torelló 225 Brut Nature i el Torelló Finca Can Martí Brut.

Ja tenim disponibles les noves anyades de les caixes “cata vertical” amb tres ampolles de Torelló 225 Brut Nature o tres ampolles de Torelló Finca Can Martí Brut, tots dos de 2011, 2013 i 2015. El tast vertical d’un corpinnat et permet d’una banda, apreciar la capacitat de guarda d’un escumós de llarga criança. D’altra banda, a través del tast vertical, podem veure com s’expressa a la copa, el pas del temps

Caixa "Cata Vertical" Finca Can Martí Brut anyada 2011, 2013 i 2015.
Caixa «Cata Vertical» Finca Can Martí Brut anyada 2011, 2013 i 2015.

¡Vuelven las Barbequiús de Torelló Viticultors!

Vinyes taules - Barbequiú

¡Ya empezamos a hacer fuego a las Barbeqiús de este otoño!

El 17 y 24 de septiembre, y el 1 i 8 de octubre, podréis gozar de una experiencia gastronómica y enoturística, en medio de nuestras viñas de Can Martí de Baix.

La experiencia incluye una visita a la bodega y a las cavas subterráneas, menú barbacoa gourmet, corpinnats Torelló de larga crianza y vinos Torelló de la D.O. Penedès. ¡Bien acompañado de la mejor música y el mejor ambiente!

Para reservas, podéis enviar un correo a visita@torello.es, llamar al 938910793 o al 669034190.

¡Os esperamos!

Tornen les Barbequiús de Torelló Viticultors!

Ja comencem a escalfar el foc per les Barbequiús d’aquest tardor!

El 17 i 24 de setembre, i el 1 i 8 d’octubre, podreu gaudir d’una experiència gastronòmica i enoturística, al bell mig de les nostres vinyes de Can Martí de Baix.

L’experiència inclou visita al celler i les caves subterrànies, dinar barbacoa gourmet, corpinnats Torelló de llarga criança i vins Torelló de la D.O. Penedès. Tot acompanyat de la millor música i el millor ambient!

Per reserves, podeu enviar un correu a visita@torello.es, trucant al 938910793 o al 669034190.

Us hi esperem!

La verema 2021 a Torelló Viticultors

Enguany hem fet i celebrem la 70ª verema des que vam elaborar la primera ampolla de vi escumós a Torelló 

Veremadors collint el raïm a mà, a la finca Can Martí

La verema 2021 a la nostra finca ecològica Can Martí va començar el 10 d’agost, amb les varietats macabeu i pinot noir, va seguir amb la xarel.lo i la resta de varietats, i va finalitzar el 10 de setembre amb la parellada i la cabernet sauvignon. Ha estat una verema molt ràpida, ja que moltes varietats van madurar al mateix temps i això ens va obligar a fer un esforç especial al celler.

2021 ha estat un any que es caracteritza per una baixa pluviometria i l’absència de fongs com el mildiu. Ha plogut un 50% menys que els últims anys. Entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 d’agost de 2021 es van recollir prop de 300 litres per m2. A la primavera hi va haver una bona brotada a totes les varietats de raïm i al mes de juliol hi van haver temperatures normalitzades i nits suaus, que van ajudar a un bon desenvolupament dels compostos fenòlics i aromàtics. A l’agost hi va haver cinc dies amb temperatures de

38 ⁰C i pics de 40 ⁰C, que van provocar una ràpida maduració del raïm.

Paco de la Rosa i Torelló  “Aquest any els fruits són més petits i menys pesats, però concretats i amb un excel·lent estat sanitari. Per tant hem tingut menys producció de raïm, però amb molt potencial aromàtic i bona acidesa”. Com cada any hem collit a mà, fent una primera selecció del raïm a la vinya, en caixes de 25 kg o petits remolcs de 2.500 kg i hem transportat el raïm ràpidament fins al celler, on es va fer una segona selecció del raïm a taula. Com cada any també hem controlat els senglars amb pastors elèctrics i ens hem trobat amb diferents mamífers que habiten la finca, com les guineus.

En paraules del nostre enòleg J.A. Montilla: “Les caracacterístiques climatològiques de 2021, l’esforç de l’equip de viticultura al llarg de l’any, el dels veremadors a la collita i el treball intens de vinificació del personal del celler, han donat com a resultat uns vins base Corpinnat amb un molt bon equilibri entre acidesa i grau alcohòlic, ideal per a escumosos de llarga criança i uns vins Penedès molt aromàtics i equilibrats”. 2021 serà recordat com una molt bona anyada!

La vendimia 2021 en Torelló

Este año hemos hecho y celebramos la 70ª vendimia desde que elaboramos la primera botella de vino espumoso en Torelló.

Vendimiadores recolectando uva en la finca Can Martí

La vendimia 2021 en nuestra finca ecológica Can Martí empezó el 10 de agosto, con las variedades macabeo y pinot noir, siguió con la xarel·lo y el resto de variedades, y finalizó el 10 de septiembre con la parellada y la cabernet sauvignon.

Ha sido una vendimia muy rápida, puesto que muchas variedades maduraron al mismo tiempo y esto nos obligó a hacer un esfuerzo especial en la bodega.
2021 ha sido un año que se caracteriza por una baja pluviometría y la ausencia de hongos como el mildiu. Ha llovido un 50% menos que los últimos años. Entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 se recogieron cerca de 300 litros por m². En primavera hubo una buena brotación en todas las variedades de uva y en el mes de julio tuvimos temperaturas normalizadas y noches suaves, que ayudaron al buen desarrollo de los compuestos fenólicos y aromáticos. En agosto tuvimos cinco días con temperaturas de 38 ⁰C y picos de 40 ⁰C, que provocaron una rápida maduración de la uva.

Paco de la Rosa Torelló “Este año los frutos son más pequeños y menos pesados, pero concretados y con un excelente estado sanitario. Por lo tanto hemos tenido menos producción de uva, pero con muy potencial aromático y buena acidez”. Como cada año hemos cosechado a mano, haciendo una primera selección de la uva a la viña, en cajas de 25 kg o pequeños remolques de 2.500 kg y hemos transportado la uva rápidamente hasta la bodega, donde se hizo una segunda selección de la uva en mesa. Como cada año, también hemos controlado los jabalíes con pastores eléctricos y nos hemos encontrado con diferentes mamíferos que habitan en la finca, como los zorros.

En palabras de nuestro enólogo J.A. Montilla: “Las características climatológicas de 2021, el esfuerzo del equipo de viticultura a lo largo del año, el de los vendimiadores durante la cosecha y el trabajo intenso de vinificación del personal de la bodega, han dado como resultado unos vinos base Corpinnat con muy buen equilibrio entre acidez y grado alcohólico, ideal para espumosos de larga crianza y unos vinos Penedès muy aromáticos y equilibrados”. 2021 será recordado como una ¡muy buena añada!

Harvest 2021 at Torelló

This year we celebrated the 70th harvest since we produced the first bottle of sparkling wine at Torelló.

Cellar staff pouring the grapes into the hopper

The 2021 harvest in our organic estate Can Martí started on August 10th, with the macabeo and pinot noir varieties, followed by the xarel·lo and the rest of the varieties, and ended on September 10th with the parellada and cabernet sauvignon grapes.

It was a very fast harvest, as many varieties ripened at the same time and this forced us to make a special effort at the winery.

2021 was a year characterized by low rainfall and the absence of fungi such as mildew. There was 50% less rainfall than in recent years. Between 1 October 2020 and 31 August 2021, about 300 litres per m² were collected. In spring there was good bud break in all grape varieties and in July we had normal temperatures and mild nights, which helped the phenolic and aromatic compounds to develop well. In August we had five days with temperatures of 38 ⁰C and peaks of 40 ⁰C, which caused a fast ripening of the grapes.

Paco de la Rosa Torelló: «This year the fruit is smaller and less heavy, but firm and in excellent health. We have had less grape production, but with very aromatic potential and good acidity». As every year we have harvested by hand, making a first selection of the grapes at the vineyard, in boxes of 25 kg or small trailers of 2,500 kg and we have transported the grapes quickly to the winery, where we made a second selection of the grapes on the sorting table. As every year, we have also controlled the wild boars with electric shepherds and we have met different mammals that inhabit the estate, such as foxes.

In the words of our winemaker J.A. Montilla: «The climatic characteristics of 2021, the efforts of the viticulture team throughout the year, the grape harvesters during the harvest and the intense winemaking work of the winery staff, have resulted in Corpinnat base wines with a very good balance between acidity and alcohol content, ideal for long-aged sparkling wines and very aromatic and balanced Penedès wines». 2021 will be remembered as a very good vintage!