Medallas y reconocimientos

El resumen anual de las medallas y reconocimientos que han recibido los vinos y espumosos Torelló para este pasado año es de lo más positivo. Hemos participado en concursos y catas imprescindibles y en otras de importantes personalidades del mundo del vino, tanto a nivel nacional como internacional, donde ya solo el hecho de recibir la dedicación de ser catados es un premio por sí mismo. Pero como bien se dice “lo importante no es llegar, sino mantenerse” y lo que más orgullo no proporciona es ver cómo muchos de nuestros vinos se consolidan con el paso del tiempo con sus buenas puntuaciones.

Medalles i reconeixements

El resum anual de les medalles i reconeixements que han rebut els vins i espumosos Torelló per a aquest passat any és més que positiu. Hem participat en concursos i tastos imprescindibles i en altres d’importants personalitats del món del vi, tant a nivell nacional com internacional, on ja només el fet de rebre la dedicació de ser catats és un premi per si mateix. Però com bé es diu “l’important no és arribar, sinó mantenir-se” i el que més orgull ens proporciona és veure com molts dels nostres vins es consoliden amb el pas del temps amb les seves bones puntuacions.

Medals and awards

The annual summary of the medals and awards that Torelló wines and sparkling wines received this past year is more than positive. We have participated in essential competitions and tastings and in others from important personalities of the wine’s world, where the fact of having the chance of being tasted is an award in itself. But as it is well said «the important thing is not to arrive, but to maintain» almost what most pride give us is to see how many of our wines consolidate over the years with their great scores.

Fòssils a Can Martí / Fósiles en Can Martí

Fa uns dies, mentre fèiem la verema a una de les nostres vinyes, vam trobar un fòssil. Al ser viticultors i no arqueòlegs, no sabem amb exactitud quin és el seu origen, però aquesta troballa ens ha fet tornar a interessar-nos per la història del nostre paisatge penedesenc.

És increíble pensar que el què actualment són quilòmetres i més quilòmetres de vinyes i terres entre muntanyes, fa entre 16,5 i 14,5 milions d’anys era un «llac» d’aigua marina. I així va ser durant gairebé dos milions d’anys, que es diu ràpid.

Durant aquest temps, aquesta aigua va crear una sèrie d’estructures geològiques marines i una acumulació de sediments, que com és d’imaginar, va condicionar la composició dels sòls amb els que comptem avui dia.

És per això que és tan important que les zones de producció de vins comptin amb una extensió geogràfica homogènia i ben delimitada, que comparteixin sòls amb les mateixes característiques (juntament amb altres factors, com els climàtics, per exemple), ja que tota aquesta informació, influirà i quedarà reflectida en els vins. O és que a cas els vins no parlen?

A Torelló estem acostumats a trobar-nos petjades i animals com guineus, senglars o conills, però no de tan antics i exòtics com els animals marins, i menys compartint terreny amb camps de vinya. És difícil imaginar que el què ara estem trepitjant, abans era hàbitat per a peixos, cocodrils i tortugues (jaciments arqueològics propers ho demostren). La natura i l’evolució mai deixarà de sorprendre’ns.

Fósiles en Can Martí 

Hace unos días, mientras hacíamos la vendimia a una de nuestras viñas, encontramos un fósil. Al ser viticultores y no arqueólogos, no sabemos con exactitud cuál es su origen, pero este hallazgo nos ha hecho volver a interesarnos por la historia de nuestro paisaje penedesenco.

Es increíble pensar que lo que actualmente son kilómetros y más kilómetros de viñas y tierras entre montañas, hace entre 16,5 y 14,5 millones de años era un «lago» de agua marina. Y así fue durate casi dos millones de años, que se dice pronto. Durante este tiempo, esta agua creó una serie de estructuras geológicas marinas y una acumulación de sedimentos, que como es de imaginar, condicionó la composición de los suelos con los que contamos hoy en día.

Es por eso esto que es tan importante que las zonas de producción de vinos cuenten con una extensión geográfica homogénea y muy delimitada, que compartan suelos con las mismas características (junto con otros factores, como los climáticos, por ejemplo), puesto que toda esta información, influirá y quedará reflejada en los vinos. ¿O es que a caso los vinos no hablan?

En Torelló estamos acostumbrados a encontrarnos huellas y animales como zorros, jabalíes o conejos, pero no de tan antiguos y exóticos como los animales marinos, y menos compartiendo terreno con campos de viña. Es difícil imaginar que lo que ahora estamos pisando, antes era hábitat para peces, cocodrilos y tortugas (yacimientos arqueológicos próximos lo demuestran). La naturaleza y la evolución nunca dejará de sorprendernos.

Vinos excepcionales según Parker/ Vins excepcionals segons Parker

Hace unos días salieron publicadas las puntuaciones de la famosa guía de vinos Parker. Considerada una de las más influyentes en lo que a vinos se refiere, esta publicación otorga sus puntos en función de la calidad del vino y de cómo éste refleja su región de origen.

Así, el influyente crítico de vinos Robert Parker ha desarrollado una escala de puntuaciones donde, a partir de los 80 puntos, los vinos se clasifican de la siguiente manera: 80-89 Entre mejor que la media y muy bueno; 90-95 Excepcional; 96-100 Extraordinario. Pues bien, además de sentirnos de entrada de lo más agradecidos porque nuestros vinos hayan sido catados por Luis Gutiérrez -responsable de The Wine Advocate (Robert Parker) para España-, hemos conseguido unas puntuaciones que harían feliz a cualquier bodega.

Seis de nuestros espumosos han sido catalogados como “excepcionales”: 95 puntos para el Gran Torelló Grandes Añadas 2010 (saldrá al mercado en enero del próximo año), 94 puntos para el Torelló Collection 2009 (también disponible a partir de este próximo enero), 92 puntos para el Torelló 225 y el Gran Torelló, 91+ para el Tradicional Brut Nature y 90 puntos para el Torelló Special Edition. Además, nuestro Corpinnat Finca Can Martí y nuestro vino blanco con barrica Gran Crisalys, han recibido otros destacados 89 puntos.

Del Gran Torelló Grandes Añadas 2010 Gutiérrez destaca que se trata de un espumoso “Súper fresco, con finas burbujas integradas, es muy sabroso, con un final casi salado, de umami.” Por su parte, al Torelló Collection 2009, el crítico de vinos lo describe como a un espumoso “complejo y sutil, que desprende notas ahumadas y de brioche, con una textura cremosa y de gran finura […] que tiene una destacada “complejidad y matices”.

No podemos estar más contentos por las puntuaciones obtenidas, y ello nos hace continuar trabajando para seguir superándonos. 

Vins excepcionals segons Parker

Fa uns dies van sortir publicades les puntuacions de la famosa guia de vins Parker. Considerada una de les més influents en el que a vins es refereix, aquesta publicació atorga els seus punts en funció de la qualitat del vi i de com aquest reflecteix la seva zona d’origen.

Així, l’influent crític de vins Robert Parker ha desenvolupat una escala de puntuacions on, a partir dels 80 punts, els vins es classifiquen de la següent manera: 80-89 Entre millor que la mitjana i molt bo; 90-95 Excepcional; 96-100 Extraordinari. Doncs bé, a més de sentir-nos d’entrada d’allò més agraïts perquè els nostres vins han estat tastats per en Luis Gutiérrez -responsable de The Wine Advocate (Robert Parker) per a Espanya-, hem aconseguit unes puntuacions que farien feliç a qualsevol celler.

Sis dels nostres escumosos han estat catalogats com a “excepcionals”: 95 punts per al Gran Torelló Grans Anyades 2010 (sortirà al mercat al gener del pròxim any), 94 punts per al Torelló Collection 2009 (també disponible a partir d’aquest gener vinent), 92 punts per al Torelló 225 i el Gran Torelló, 91+ per al Tradicional Brut Nature i 90 punts per al Torelló Special Edition. A més, nostre Corpinnat Finca Can Martí i el nostre vi blanc amb barrica Gran Crisalys, han rebut uns altres destacats 89 punts.

Del Gran Torelló Grans Anyades 2010 Gutiérrez destaca que es tracta d’un escumós “Súper fresc, amb fines bombolles integrades, és molt saborós, amb un final gairebé salat, de umami.” Per part seva, al Torelló Collection 2009, el crític de vins el descriu com a un escumós “complex i subtil, que desprèn notes fumades i de brioix, amb una textura cremosa i de gran finesa […] que té una destacada “complexitat i matisos”.

No podem estar més contents per les puntuacions obtingudes, i això ens fa seguir treballant per a continuar superant-nos.

La verema a Torelló/ La vendimia en Torelló

Aquesta setmana hem començat la verema a Torelló. Aquest és un dels moments més especials i importants per a nosaltres. Si durant l’any s’han estat cuidant i mimant les vinyes per a aconseguir els seus millors fruits, ara és quan cal decidir quan recollir-los i com fer-ho de la millor manera possible. 

El personal del camp, del celler, de laboratori i d’enologia caminen com a bojos. No es pot deixar res a l’atzar, no es pot perdre detall, no hi ha espai per a l’error. A Torelló fem la verema manualment, això ens permet seleccionar i controlar la qualitat dels raïms que collim i, sobretot, el fer-ho amb una major delicadesa i cura. Els raïms els dipositem i traslladem en caixes petites, de 25 quilos i petits remolcs de 2.500kg, fins al celler. Tot requereix d’un major esforç i cost personal, però és la forma de fer-ho BÉ, l’única manera de cuidar el raïm, evitant que s’aixafin i comencin a perdre el seu primer suc. D’aquests detalls dependrà la qualitat dels vins de demà. 

Conreem les nostres terres, veiem créixer les nostres vinyes i ara recollim els seus fruits, que premsem en la nostra pròpia casa. Tot queda “en família”. Esforç, cura i dedicació, això és la verema a Torelló.

La vendimia en Torelló

Esta semana hemos empezado la vendimia en Torelló. Éste es uno de los momentos más especiales e importantes para nosotros. Si durante el año se han estado cuidando y mimando las viñas para conseguir sus mejores frutos, ahora es cuando hay que decidir cuándo recogerlos y cómo hacerlo de la mejor manera posible.

El personal del campo, el de bodega, el de laboratorio y el de enología andan como locos. No se puede dejar nada al azar, no se puede perder detalle, no hay espacio para el error. En Torelló hacemos la vendimia manualmente, esto nos permite seleccionar y controlar la calidad de las uvas que recogemos y, sobre todo, el hacerlo con una mayor delicadeza y cuidado. Las uvas las depositamos y trasladamos en cajas pequeñas, de 25 kilos y pequeños remolques de 2.500kg, hasta la bodega. Todo requiere de un mayor esfuerzo y coste personal, pero es la forma de hacerlo BIEN, la única manera de cuidar las uvas, evitando que se aplasten y empiecen a perder su primer jugo. De estos detalles va a depender la calidad de los vinos de mañana.

Cultivamos nuestras tierras, vemos crecer nuestras viñas y ahora recogemos sus frutos, que prensamos en nuestra propia casa. Todo queda “en familia”. Esfuerzo, cuidado y dedicación, esto es la vendimia en Torelló.

1958: Primer premi rebut a Torelló/ Primer premio recibido en Torelló

Avui fem la vista enrere fins a 1958. Al maig d’aquell any Torelló rebia, de mans del Museu del Vi de Vilafranca del Penedès, el seu primer reconeixement institucional. 

Set anys abans, en 1951, el nostre avi – i 22a generació de la família de viticultors – Francisco Torelló, es va llançar i va apostar per la modernització i industrialització del celler. Va començar  amb l’embotellat dels vins i va ser quan va néixer l’empresa Torelló, tal com la coneixem avui dia. 

A l’actualitat pengem amb orgull aquest diploma en una de les parets de la nostra sala de tastos. Des de llavors hem anat rebent diferents premis i reconeixements pels nostres vins i escumosos i per la nostra trajectòria, cosa del que estem molt agraïts. Sempre és un honor rebre’ls, però el primer per a nosaltres, sempre serà una miqueta més especial.

………………………………………….

Hoy echamos la vista atrás hasta 1958. En mayo de aquel año Torelló recibía, de manos del Museo del Vino de Vilafranca del Penedès, su primer reconocimiento institucional.

Siete años antes, en 1951, nuestro abuelo – y 22ª generación de la familia de viticultores – Francisco Torelló, se lanzó y apostó por la modernización e industrialización de las bodegas. Empezó entonces con el embotellado de los vinos y fue cuando nació la empresa Torelló, tal y como la conocemos hoy día.

En la actualidad colgamos con orgullo este diploma en una de las paredes de nuestra sala de catas. Desde entonces hemos ido recibiendo distintos premios y reconocimientos por nuestros vinos y espumosos y por nuestra trayectoria, algo por lo que estamos muy agradecidos. Siempre es un honor recibirlos, pero el primero, para nosotros, siempre será un poquito más especial.