La vendimia/ The grape harvest at Torelló

La vendimia 2019 en Torelló Viticultors

La vendimia n.º 67, desde que elaboramos la primera botella de vino espumoso de Torelló, viene marcada por una muy buena calidad. “Sin duda, una de las mejores cosechas de los últimos años”, en palabras de  Paco de la Rosa y Torelló y Jaume Farreny, enólogos de la casa.

La vendimia se inició el sábado 17 de agosto, unos días más tarde que el año anterior, con las variedades más tempranas y finalizó el 20 de septiembre, con la parellada. ¡Más de un mes de vendimia! Todavía quedarán por cosechar unos cuántos kilos de xarel.lo y merlot, de vendimia tardía, utilizados para elaborar los vinos dulces naturales Vittios. Empezar más tarde favorece un grado de maduración y acidez de la uva, óptimos.

2019 ha sido, en general, un año seco, con dos olas de calor muy intensas en verano, y unas lluvias a finales de julio, agosto y a principios de septiembre, muy bien recibidas. De octubre de 2018 a septiembre de 2019 se recogieron 627 mm de lluvia.

La uva ecológica vendimiada (90 hectáreas) de las 11 variedades que cultivamos en nuestra finca Can Martí, ha tenido un estado sanitario perfecto y una cantidad similar a la del año pasado. La cosecha se hizo manual, en cajas de 25 kg o en pequeños remolques de 2.500kg, y el transporte a bodega y prensado fueron inmediatos.

Los vinos resultantes de la cosecha, para elaborar blancos, rosados y tinto DO Penedès, se caracterizan por ser afrutados y de intensidad aromática, y como vino base para Corpinnat, otorgan una muy buena acidez, que nos permitirá elaborar espumosos de larga crianza.

La verema 2019 a Torelló Viticultors

La verema nº 67, des que vam elaborar la primera ampolla de vi escumós a Torelló, ve marcada per una molt bona qualitat.  “Sens dubte, una de les millors collites dels últims anys”, en paraules d’en Paco de la Rosa i Torelló i d’en Jaume Farreny, enòlegs de la casa.

La verema es va iniciar el dissabte 17 d’agost, uns dies més tard que l’any anterior, amb les varietats més primerenques i va finalitzar el 20 de setembre, amb la parellada. Més d’un mes de verema! Encara quedaran per collir uns quants quilos de xarel.lo i merlot, de verema tardana, utilitzats per a elaborar els vins dolços naturals Vittios. Començar més tard afavoreix un grau de maduració i acidesa del raïm, òptims.

2019 ha estat un any en general sec, amb dues onades de calor molt intenses a l’estiu i unes pluges a finals de juliol, agost i a principis de setembre, molt ben rebudes. D’octubre de 2018 a setembre de 2019 es van recollir 627 mm de pluja.

El raïm ecològic veremat (90 hectàrees) de les 11 varietats que cultivem a la nostra finca Can Martí, ha tingut un estat sanitari perfecte i una quantitat similar a la de l’any passat. La collita es va fer manual, en caixes de 25 kg o en petits remolcs de 2.500kg, i el transport a romát i premsat, van ser immediats.

Els vins resultants de la collita, per a elaborar blancs, rosats i negre DO Penedès, es caracteritzen per ser afruitats i d’intensitat romática, i com a vi base per a Corpinnat, atorguen una molt bona acidesa, que ens permetrà elaborar escumosos de llarga criança.

The grape harvest at Torelló Viticulturists

The 67th grape harvest, since we created the first bottle of sparkling wine at Torelló, comes marked by very good quality. “Without doubt, one of the best harvests of the last few years”, in the words of Paco de la Rosa i Torelló and Jaume Farreny, the house oenologists.

The harvest started on Saturday, 17th August, a few days earlier than the previous year, with the earliest varieties, and finished on 20th September, with the Parellada grapes. Over a month of harvesting! There are still a few kilos of Xarel.lo and Merlot to be collected, late harvesters used to make the naturally sweet wines Vittios. Starting late favours a optimal degree of maturity and acidity in the grapes.

2019 has been a generally dry year, with two intense heatwaves in the summer and some very well received rain at the end of July, August and beginning of September. From October 2018 to September 2019 627mm of rain were recorded.

The ecological grapes harvested (90 hectares) of the 11 varieties that we cultivate on our Can Martí estate, have had perfect health and a similar quantity to that of last year. The harvest was manual, in 25kg boxes or in small trailers of 2.500kgs, and the transport to the cellar and the pressing were immediate.

The wines resulting from the harvest, to create DO Penedès whites, rosés and reds, are characterised by being fruity and intensely aromatic, and as base wines for Corpinnat, they present very good acidity which will allow us to make long-aged sparkling wines.

Fòssils a Can Martí / Fósiles en Can Martí

Fa uns dies, mentre fèiem la verema a una de les nostres vinyes, vam trobar un fòssil. Al ser viticultors i no arqueòlegs, no sabem amb exactitud quin és el seu origen, però aquesta troballa ens ha fet tornar a interessar-nos per la història del nostre paisatge penedesenc.

És increíble pensar que el què actualment són quilòmetres i més quilòmetres de vinyes i terres entre muntanyes, fa entre 16,5 i 14,5 milions d’anys era un «llac» d’aigua marina. I així va ser durant gairebé dos milions d’anys, que es diu ràpid.

Durant aquest temps, aquesta aigua va crear una sèrie d’estructures geològiques marines i una acumulació de sediments, que com és d’imaginar, va condicionar la composició dels sòls amb els que comptem avui dia.

És per això que és tan important que les zones de producció de vins comptin amb una extensió geogràfica homogènia i ben delimitada, que comparteixin sòls amb les mateixes característiques (juntament amb altres factors, com els climàtics, per exemple), ja que tota aquesta informació, influirà i quedarà reflectida en els vins. O és que a cas els vins no parlen?

A Torelló estem acostumats a trobar-nos petjades i animals com guineus, senglars o conills, però no de tan antics i exòtics com els animals marins, i menys compartint terreny amb camps de vinya. És difícil imaginar que el què ara estem trepitjant, abans era hàbitat per a peixos, cocodrils i tortugues (jaciments arqueològics propers ho demostren). La natura i l’evolució mai deixarà de sorprendre’ns.

Fósiles en Can Martí 

Hace unos días, mientras hacíamos la vendimia a una de nuestras viñas, encontramos un fósil. Al ser viticultores y no arqueólogos, no sabemos con exactitud cuál es su origen, pero este hallazgo nos ha hecho volver a interesarnos por la historia de nuestro paisaje penedesenco.

Es increíble pensar que lo que actualmente son kilómetros y más kilómetros de viñas y tierras entre montañas, hace entre 16,5 y 14,5 millones de años era un «lago» de agua marina. Y así fue durate casi dos millones de años, que se dice pronto. Durante este tiempo, esta agua creó una serie de estructuras geológicas marinas y una acumulación de sedimentos, que como es de imaginar, condicionó la composición de los suelos con los que contamos hoy en día.

Es por eso esto que es tan importante que las zonas de producción de vinos cuenten con una extensión geográfica homogénea y muy delimitada, que compartan suelos con las mismas características (junto con otros factores, como los climáticos, por ejemplo), puesto que toda esta información, influirá y quedará reflejada en los vinos. ¿O es que a caso los vinos no hablan?

En Torelló estamos acostumbrados a encontrarnos huellas y animales como zorros, jabalíes o conejos, pero no de tan antiguos y exóticos como los animales marinos, y menos compartiendo terreno con campos de viña. Es difícil imaginar que lo que ahora estamos pisando, antes era hábitat para peces, cocodrilos y tortugas (yacimientos arqueológicos próximos lo demuestran). La naturaleza y la evolución nunca dejará de sorprendernos.

La verema a Torelló/ La vendimia en Torelló

Aquesta setmana hem començat la verema a Torelló. Aquest és un dels moments més especials i importants per a nosaltres. Si durant l’any s’han estat cuidant i mimant les vinyes per a aconseguir els seus millors fruits, ara és quan cal decidir quan recollir-los i com fer-ho de la millor manera possible. 

El personal del camp, del celler, de laboratori i d’enologia caminen com a bojos. No es pot deixar res a l’atzar, no es pot perdre detall, no hi ha espai per a l’error. A Torelló fem la verema manualment, això ens permet seleccionar i controlar la qualitat dels raïms que collim i, sobretot, el fer-ho amb una major delicadesa i cura. Els raïms els dipositem i traslladem en caixes petites, de 25 quilos i petits remolcs de 2.500kg, fins al celler. Tot requereix d’un major esforç i cost personal, però és la forma de fer-ho BÉ, l’única manera de cuidar el raïm, evitant que s’aixafin i comencin a perdre el seu primer suc. D’aquests detalls dependrà la qualitat dels vins de demà. 

Conreem les nostres terres, veiem créixer les nostres vinyes i ara recollim els seus fruits, que premsem en la nostra pròpia casa. Tot queda “en família”. Esforç, cura i dedicació, això és la verema a Torelló.

La vendimia en Torelló

Esta semana hemos empezado la vendimia en Torelló. Éste es uno de los momentos más especiales e importantes para nosotros. Si durante el año se han estado cuidando y mimando las viñas para conseguir sus mejores frutos, ahora es cuando hay que decidir cuándo recogerlos y cómo hacerlo de la mejor manera posible.

El personal del campo, el de bodega, el de laboratorio y el de enología andan como locos. No se puede dejar nada al azar, no se puede perder detalle, no hay espacio para el error. En Torelló hacemos la vendimia manualmente, esto nos permite seleccionar y controlar la calidad de las uvas que recogemos y, sobre todo, el hacerlo con una mayor delicadeza y cuidado. Las uvas las depositamos y trasladamos en cajas pequeñas, de 25 kilos y pequeños remolques de 2.500kg, hasta la bodega. Todo requiere de un mayor esfuerzo y coste personal, pero es la forma de hacerlo BIEN, la única manera de cuidar las uvas, evitando que se aplasten y empiecen a perder su primer jugo. De estos detalles va a depender la calidad de los vinos de mañana.

Cultivamos nuestras tierras, vemos crecer nuestras viñas y ahora recogemos sus frutos, que prensamos en nuestra propia casa. Todo queda “en familia”. Esfuerzo, cuidado y dedicación, esto es la vendimia en Torelló.

Torelló Vittios, vendimia tardía

VER VÍDEO: Paco esperando la vendimia para Vittios

Esta semana estamos vendimiando la uva sobre madurada de xarel.lo para elaborar nuestro vino dulce de vendimia tardía TORELLÓ VITTIOS. La recolección manual se lleva a cabo en cajas de 25 kilos y solo se escogen los racimos que han adquirido el grado de deshidratación deseado. Calculamos que saldrán entre 2.500 kg y 3.000 kg. Caja 25 kgs VittiosEs el segundo año que elaboramos este vino, de la anterior añada (2010) tan solo se elaboraron 500 botellas que se agotaron en dos meses. Para esta añada esperamos al menos poder elaborar 1.200. No obstante después de dar un paseo por la viña del Vadó de nuestra Finca Can Martí, de donde proviene la uva sobre madurada, hemos observado que hay unos ladrones de cuatro patas, los jabalíes, que succionan algunos racimos.Uva para Vittios
¡¡¡Así que empezamos la vendimia ya!!!

 

La vendimia 2011

Recién acabada la vendimia 2011 estrenamos web y blog en el que hablaremos de lo que más nos gusta : el cava, el vino y todo lo que lo rodea. Este año la vendimia en Cavas Torelló ha venido muy adelantada, casi nos pilla en chancletas y en el chiringuito de la playa. La climatología no entiende de vacaciones. El mes de Junio ha sido lluvioso y los calores que no hemos tenido en Julio, se han producido durante la primera quincena de Agosto y han sido tan intensos que han adelantado a paso ligero la maduración de la uva.
Vendimiadores
En cualquier caso, la uva ha llegado a la bodega en un estado sanitario impecable, ya que las altas temperaturas y la falta de lluvias han propiciado una calidad y sanidad de las uvas inmejorables, se puede considerar como una vendimia excepcional.

La vendimia manual comenzó el día 12 de agosto con la variedad Pinot Noir y terminó el día 10 de septiembre con la Parellada, a falta de vendimiar el Xarel·lo sobremadurado, en Noviembre, para la elaboración de nuestro vino dulce Vittios.
Vendimia
La uva se transportó rápidamente al estar todo el viñedo en las 135 hectáreas que rodean nuestra Masía, llegando los racimos enteros y en perfectas condiciones.
Vendimia
Como es norma de la casa toda la uva pasó por mesa de selección, si bien ya se hizo una primera en la propia viña rechazando cualquier racimo que no presentase buen aspecto.

De vital importancia ha sido la incorporación a nuestras prensas de la tecnología Inertys, un sistema que protege al mosto de la oxidación durante la fase de prensado de la uva y confiere al futuro vino un suplemento cualitativo indiscutible en su aroma y color. Esta tecnología permite reducir la adición de SO2 antes de la fermentación, y por tanto también reducir la concentración de sulfitos en el vino.
FOTO LABORATORIO
Los vinos que ya han acabado la fermentación se presentan muy afrutados con un perfecto equilibrio entre acidez y grado alcohólico, son vinos con cuerpo y estructura, condiciones fantásticas para elaborar nuestros cavas de larga crianza.

En lo que se refiere a cantidad, nos encontramos ante una cosecha normal, algo menor que la del año pasado.