Nous empelts a la vinya

La vinya és un dels nostres béns més preuats. Mitjançant la tècnica de l’empelt d’ullet podem canviar la varietat del raïm, mantenint els ceps vius, sense haver de replantar o arrencar-los. L’empelt és un treball que requereix de molta cura i experiència, però en els últims anys a Torelló estem apostant per això, per a potenciar la nostra selecció clonal.

A finals de primavera vam empeltar malvasia de les nostres vinyes de “La vinyeta” a aquestes de la “Plana nova”. Ara després d’unes setmanes sembla que els empelts han agafat bé, els teixits de les dues plantes s’han unit perfectament i els ceps estan creixent. 

Ara deixarem que la natura segueixi el seu curs.Nuevos injertos en la viña

La viña es uno de nuestros bienes más preciados. Mediante la técnica del injerto de escudete podemos cambiar la variedad de la uva, manteniendo las cepas vivas, sin tener que replantar o arrancarlas. El injerto es un trabajo que requiere de mucho cuidado y experiencia, pero en los últimos años en Torelló estamos apostando por ello para potenciar nuestra selección clonal.

A finales de primavera injertamos malvasía de nuestras viñas de “La vinyeta” en éstas de la “Plana nova”. Ahora tras unas semanas parece que los injertos han cogido bien, los tejidos de las dos plantas se han unido perfectamente y las cepas están creciendo.

Ahora dejaremos que la naturaleza siga haciendo su curso.

Nos visita la televisión de Ucrania

En septiembre del año pasado nos visitó la televisión ucraniana Kanal 5. En el programa MapWine TV querían conocer Torelló, los vinos y la historia que se esconden tras nuestros viñedos. Los presentadores estuvieron en nuestra casa durante dos días, donde les enseñamos todo el proceso de elaboración de los vinos, desde la viña hasta la botella.

Hicimos ruta a pie entre viñedos, paseando entre nuestras dos masías medievales, Can Martí de Dalt y Can Martí de Baix. Allí, con la panorámica de la zona vitivinícola del Penedès a nuestros pies, les explicamos nuestras características y particularidades. Visitamos la masía familiar y anduvimos entre los más de 5 mil metros cuadrados de cavas subterráneas, donde les explicamos el secreto de nuestras largas crianzas. La noche antes de irse se vistieron para la ocasión y en un rincón especial de la bodega les preparamos una cata de nuestros distintos espumosos.

Aparte de la visita a nuestras bodegas, los presentadores también estuvieron conociendo Montserrat, el CIC Fassina de Sant Sadurní y a los castellers de Vilafranca, entre otros. El resultado, un profundo reportaje sobre la tradición y riqueza del Penedès. Fue un auténtico placer tener con nosotros a estos invitados que, además, nos demostraron ser unos grandes entendidos y divulgadores de la cultura vitivinícola a nivel internacional.

Ens visita la televisió d’Ucraïna

Al setembre de l’any passat ens va visitar la televisió ucraïnesa Kanal 5. En el programa MapWine TV volien conèixer Torelló, els vins i la història que s’amaguen rere les nostres vinyes. Els presentadors van estar a la nostra casa durant dos dies, on els vam ensenyar tot el procés d’elaboració dels vins, des de la vinya fins a l’ampolla.

Vam fer ruta a peu per les vinyes, passejant entre les nostres dues masies medievals, Can Martí de Dalt i Can Martí de Baix. Allà, amb la panoràmica de la zona vitivinícola del Penedès als nostres peus, els vam explicar les nostres característiques i particularitats. Vam visitar la masia familiar i vam caminar entre els més de 5 mil metres quadrats de caves subterrànies, on els vam explicar el secret de les nostres llargues criances.

La nit abans d’anar-se’n es van vestir per a l’ocasió i en un racó especial del celler els vam preparar un tast dels nostres diferents escumosos. A part de la visita als nostres cellers, els presentadors també van estar coneixent Montserrat, el CIC Fassina de Sant Sadurní i als castellers de Vilafranca, entre d’altres. El resultat, un profund reportatge sobre la tradició i riquesa del Penedès. Va ser un autèntic plaer tenir amb nosaltres a aquests convidats que, a més, ens van demostrar ser uns grans entesos i divulgadors de la cultura del vitivinícola d’arreu del món.

Abelles i mel a Torelló

En 2018 vam instal·lar vuit caixes-niu per a abelles, en un dels boscos de la nostra finca de Ca Martí. Les abelles juguen un paper fonamental en la sostenibilitat de la biodiversitat, donada la seva funció pol·linitzadora. No és l’únic insecte que pol·linitza, però si un dels quals més eficàcia té.

 A Torelló intentem contribuir amb la salut de l’ecosistema i ara elles ens regalen aquesta fantàstica mel, fruit del treball de més de 300 mil abelles.