La vendimia/ The grape harvest at Torelló

La vendimia 2019 en Torelló Viticultors

La vendimia n.º 67, desde que elaboramos la primera botella de vino espumoso de Torelló, viene marcada por una muy buena calidad. “Sin duda, una de las mejores cosechas de los últimos años”, en palabras de  Paco de la Rosa y Torelló y Jaume Farreny, enólogos de la casa.

La vendimia se inició el sábado 17 de agosto, unos días más tarde que el año anterior, con las variedades más tempranas y finalizó el 20 de septiembre, con la parellada. ¡Más de un mes de vendimia! Todavía quedarán por cosechar unos cuántos kilos de xarel.lo y merlot, de vendimia tardía, utilizados para elaborar los vinos dulces naturales Vittios. Empezar más tarde favorece un grado de maduración y acidez de la uva, óptimos.

2019 ha sido, en general, un año seco, con dos olas de calor muy intensas en verano, y unas lluvias a finales de julio, agosto y a principios de septiembre, muy bien recibidas. De octubre de 2018 a septiembre de 2019 se recogieron 627 mm de lluvia.

La uva ecológica vendimiada (90 hectáreas) de las 11 variedades que cultivamos en nuestra finca Can Martí, ha tenido un estado sanitario perfecto y una cantidad similar a la del año pasado. La cosecha se hizo manual, en cajas de 25 kg o en pequeños remolques de 2.500kg, y el transporte a bodega y prensado fueron inmediatos.

Los vinos resultantes de la cosecha, para elaborar blancos, rosados y tinto DO Penedès, se caracterizan por ser afrutados y de intensidad aromática, y como vino base para Corpinnat, otorgan una muy buena acidez, que nos permitirá elaborar espumosos de larga crianza.

La verema 2019 a Torelló Viticultors

La verema nº 67, des que vam elaborar la primera ampolla de vi escumós a Torelló, ve marcada per una molt bona qualitat.  “Sens dubte, una de les millors collites dels últims anys”, en paraules d’en Paco de la Rosa i Torelló i d’en Jaume Farreny, enòlegs de la casa.

La verema es va iniciar el dissabte 17 d’agost, uns dies més tard que l’any anterior, amb les varietats més primerenques i va finalitzar el 20 de setembre, amb la parellada. Més d’un mes de verema! Encara quedaran per collir uns quants quilos de xarel.lo i merlot, de verema tardana, utilitzats per a elaborar els vins dolços naturals Vittios. Començar més tard afavoreix un grau de maduració i acidesa del raïm, òptims.

2019 ha estat un any en general sec, amb dues onades de calor molt intenses a l’estiu i unes pluges a finals de juliol, agost i a principis de setembre, molt ben rebudes. D’octubre de 2018 a setembre de 2019 es van recollir 627 mm de pluja.

El raïm ecològic veremat (90 hectàrees) de les 11 varietats que cultivem a la nostra finca Can Martí, ha tingut un estat sanitari perfecte i una quantitat similar a la de l’any passat. La collita es va fer manual, en caixes de 25 kg o en petits remolcs de 2.500kg, i el transport a romát i premsat, van ser immediats.

Els vins resultants de la collita, per a elaborar blancs, rosats i negre DO Penedès, es caracteritzen per ser afruitats i d’intensitat romática, i com a vi base per a Corpinnat, atorguen una molt bona acidesa, que ens permetrà elaborar escumosos de llarga criança.

The grape harvest at Torelló Viticulturists

The 67th grape harvest, since we created the first bottle of sparkling wine at Torelló, comes marked by very good quality. “Without doubt, one of the best harvests of the last few years”, in the words of Paco de la Rosa i Torelló and Jaume Farreny, the house oenologists.

The harvest started on Saturday, 17th August, a few days earlier than the previous year, with the earliest varieties, and finished on 20th September, with the Parellada grapes. Over a month of harvesting! There are still a few kilos of Xarel.lo and Merlot to be collected, late harvesters used to make the naturally sweet wines Vittios. Starting late favours a optimal degree of maturity and acidity in the grapes.

2019 has been a generally dry year, with two intense heatwaves in the summer and some very well received rain at the end of July, August and beginning of September. From October 2018 to September 2019 627mm of rain were recorded.

The ecological grapes harvested (90 hectares) of the 11 varieties that we cultivate on our Can Martí estate, have had perfect health and a similar quantity to that of last year. The harvest was manual, in 25kg boxes or in small trailers of 2.500kgs, and the transport to the cellar and the pressing were immediate.

The wines resulting from the harvest, to create DO Penedès whites, rosés and reds, are characterised by being fruity and intensely aromatic, and as base wines for Corpinnat, they present very good acidity which will allow us to make long-aged sparkling wines.

La verema a Torelló/ La vendimia en Torelló

Aquesta setmana hem començat la verema a Torelló. Aquest és un dels moments més especials i importants per a nosaltres. Si durant l’any s’han estat cuidant i mimant les vinyes per a aconseguir els seus millors fruits, ara és quan cal decidir quan recollir-los i com fer-ho de la millor manera possible. 

El personal del camp, del celler, de laboratori i d’enologia caminen com a bojos. No es pot deixar res a l’atzar, no es pot perdre detall, no hi ha espai per a l’error. A Torelló fem la verema manualment, això ens permet seleccionar i controlar la qualitat dels raïms que collim i, sobretot, el fer-ho amb una major delicadesa i cura. Els raïms els dipositem i traslladem en caixes petites, de 25 quilos i petits remolcs de 2.500kg, fins al celler. Tot requereix d’un major esforç i cost personal, però és la forma de fer-ho BÉ, l’única manera de cuidar el raïm, evitant que s’aixafin i comencin a perdre el seu primer suc. D’aquests detalls dependrà la qualitat dels vins de demà. 

Conreem les nostres terres, veiem créixer les nostres vinyes i ara recollim els seus fruits, que premsem en la nostra pròpia casa. Tot queda “en família”. Esforç, cura i dedicació, això és la verema a Torelló.

La vendimia en Torelló

Esta semana hemos empezado la vendimia en Torelló. Éste es uno de los momentos más especiales e importantes para nosotros. Si durante el año se han estado cuidando y mimando las viñas para conseguir sus mejores frutos, ahora es cuando hay que decidir cuándo recogerlos y cómo hacerlo de la mejor manera posible.

El personal del campo, el de bodega, el de laboratorio y el de enología andan como locos. No se puede dejar nada al azar, no se puede perder detalle, no hay espacio para el error. En Torelló hacemos la vendimia manualmente, esto nos permite seleccionar y controlar la calidad de las uvas que recogemos y, sobre todo, el hacerlo con una mayor delicadeza y cuidado. Las uvas las depositamos y trasladamos en cajas pequeñas, de 25 kilos y pequeños remolques de 2.500kg, hasta la bodega. Todo requiere de un mayor esfuerzo y coste personal, pero es la forma de hacerlo BIEN, la única manera de cuidar las uvas, evitando que se aplasten y empiecen a perder su primer jugo. De estos detalles va a depender la calidad de los vinos de mañana.

Cultivamos nuestras tierras, vemos crecer nuestras viñas y ahora recogemos sus frutos, que prensamos en nuestra propia casa. Todo queda “en familia”. Esfuerzo, cuidado y dedicación, esto es la vendimia en Torelló.

Torelló produirà llevats ecològics propis/ Torelló producirá levaduras ecológicas propias

El projecte Ecollevats, dut a terme gràcies a la col·laboració entre INCAVI, el clúster INNOVI i cinc cellers del Penedès, entre els quals es troba Torelló, arriba a la seva fi després de tres anys de recerca. 
L’objectiu de l’estudi és la producció d’un llevat ecològic per a l’elaboració d’escumosos del Penedès. Els llevats tenen una gran importància en el procés d’elaboració dels vins, ja que són les responsables de la seves aromes secundàries i també són, en part, responsables de la qualitat organolèptica d’aquests.

Encara que actualment la majoria d’empreses vinícoles treballen amb llevats comercials, històricament Torelló utilitza llevats propis de les vinyes del Penedès, apostant així per la diferenciació i la personalització dels seus vins. La utilització dels llevats propis permet un major control en el procés de fermentació, així com el treballar amb la biodiversitat autòctona de la zona. 

L’ecologia i el valor del territori, el quilòmetre zero, són alguns dels pilars sobre els quals treballa Torelló. Això va fer que el celler apostés des del principi per col·laborar amb aquest innovador projecte. Gràcies als resultats de l’estudi d’Ecollevats, a partir de setembre els cellers que així ho desitgin podran comprar aquests ferments ecològics i utilitzar-los en la fermentació dels seus vins.

…………………………………

El proyecto Ecollevats, llevado a cabo gracias a la colaboración entre INCAVI, el clúster INNOVI y cinco bodegas del Penedès, entre las que se encuentra Torelló, llega a su fin tras tres años de investigación.

El objetivo del estudio es la producción de una levadura ecológica para la elaboración de espumosos del Penedès. Las levaduras tienen una gran importancia en el proceso de elaboración de los vinos, ya que son las responsables de su aromas secundarios y también son, en parte, responsables de la calidad organoléptica de los mismos.

Aunque actualmente la mayoría de empresas vinícolas trabajan con levaduras comerciales, históricamente Torelló utiliza levaduras propias de los viñedos del Penedès, apostando así por la diferenciación y personalización de sus vinos. La utilización de las levaduras propias permite un mayor control en el proceso de fermentación, así como el trabajar con la biodiversidad autóctona de la zona. 

La ecología y el valor del territorio, el kilómetro cero, son algunos de los pilares sobre los que trabaja Torelló. Esto hizo que la bodega apostara desde el principio por colaborar con este innovador proyecto. Gracias a los resultados del estudio de Ecollevats, a partir de septiembre las bodegas que así lo deseen podrán comprar estos fermentos ecológicos y utilizarlos en la fermentación de sus vinos.

Abelles i mel a Torelló

En 2018 vam instal·lar vuit caixes-niu per a abelles, en un dels boscos de la nostra finca de Ca Martí. Les abelles juguen un paper fonamental en la sostenibilitat de la biodiversitat, donada la seva funció pol·linitzadora. No és l’únic insecte que pol·linitza, però si un dels quals més eficàcia té.

 A Torelló intentem contribuir amb la salut de l’ecosistema i ara elles ens regalen aquesta fantàstica mel, fruit del treball de més de 300 mil abelles.

Nou vi Mas de la Torrevella, un homenatge a la masia més antiga de la familia

Torelló Viticultors presenta Mas de la Torrevella, un vi blanc, jove, ecològic i elaborat 100% amb raïm chardonnay, collit a mà i de vinyes pròpies.

Des del Mas de la Torrevella, situat en un turó de la Finca Can Martí, a Gelida, al peu de les Muntanyes d’Ordal, es contempla la imponent zona vitivinícola del Penedès. Avui dia, aquest mas és la seu agrícola del celler de Torelló Viticultors. De les seves vinyes neix ara un nou vi, fresc i   afruitat, ideal per donar la benvinguda al bon temps.  

El document més antic que es posseeix de la història de la família Torelló (datat a 17 de juny de 1395) fa referència precisament a quan el Senyor de Gelida va establir una emfiteusi – cens- sobre el Mas de Torrevella – actual ubicació de la Finca Can Martí i de les seves masies- a favor de l’avantpassat familiar per línia directa, en Jaume Miquel. Així se cita en el centenari document: li cedia amb “totes les seves cases, edificis, camps, vinyes, terres, boscos, horts, honors i altres possessions que són del Mas o que li pertanyeran en un futur, siguin les que siguin”.

El vi Mas de la Torrevella s’elabora seguint els compromisos de Torelló: vinyes pròpies, cultiu ecològic, verema manual i vinificació a la propietat. Aquests principis defineixen tots els seus vins, acollits a la DO Penedès i escumosos, sota marca de qualitat Corpinnat.

Nota de tast
DO Penedès, subzona Muntanyes d’Ordal. Sòls argilo-calcaris

Anyada: 2018.

Varietats: Chardonnay ecològic de la Vinya del Tuta, de la finca Can Martí. Raïms collits a mà, en caixes de 25 kg. Veremats els dies 22 i 23 d’agost de 2018. Embotellat el 12 d’abril de 2019.

Vinificació: En dipòsit d’acer inoxidable, a baixa temperatura. Producció: 5.003 ampolles

Notes de tast

Color groc verdós molt net. Aroma intens de fruita tropical i exòtica madura, on en evolució apareixen notes cítriques. En boca té una entrada agradable, bona acidesa, carnós i notes dolce. Es confirmen les notes de fruita tropical, delicades i n’apareixen de fruita blanca madura.

Maridatge: La seva versatilitat enriqueix des d’arrossos i fideuà fins a carns blanques. Ideal per acompanyar tempures, peix i marisc.

Temperatura de servei: 8 a 10°C.