Petjades Barrica

El rosado Petjades es uno de nuestros vinos que más gusta. Quizás una de las claves de su éxito sea el equilibrio entre la sensación de dulzor de la fruta roja y su acidez y frescura. Es como una golosina en forma de vino.  

Rompiendo con el famoso dicho de “si algo funciona, no lo toques”, en Torelló quisimos ir un paso más allá. La pasada vendimia cogido unos cuantos litros de este merlot ecológico de nuestra finca y los fermentamos en barrica. El resultado, 800 botellas magnum de un vino sorprendente por su intensidad y frescura. El Petjades Barrica es un vino rosado monovarietal seco, aromático y complejo, potente fruta roja combinada con ligeras notas ahumadas procedentes de la barrica. No deja indiferente.

El rosat Petjades és un dels nostres vins que més agrada. Potser una de les claus del seu èxit és l’equilibri entre la sensació de dolçor de la fruita vermella i la seva acidesa i frescor. És com una llaminadura en forma de vi.

Trencant amb la famosa dita de “si una cosa funciona, no la toquis”, a Torelló vam voler anar un pas més enllà. La passada verema vam agafar uns quants litres d’aquest merlot ecològic de la nostra finca i els hem fermentat en barrica. El resultat, 800 ampolles magnum d’un vi sorprenent per la seva intensitat i frescor. El Petjades Barrica és un vi rosat monovarietal sec, aromàtic i complex. Potent fruita vermella combinada amb lleugeres notes fumades procedents de la barrica. No deixa indiferent.

The rosé Petjades is one of our wines that likes the most. Perhaps one of the clues of its success is the balance between the sweet sensation of red fruit and its acidity and freshness. It is like a candy in wine’s form.

Breaking with the famous saying «if something works, don’t touch it», in Torelló we wanted to go one step further. Last harvest, we took a few liters of this organic merlot from our estate and we fermented them in barrels. The result, 800 magnum bottles of a wine surprising for its intensity and freshness. Petjades Barrica is a dry, aromatic and complex monovarietal rosé wine. Powerfull red fruit combined with light smoky notes from the barrel. It does not leave you indifferent.

Puntuacions Guía Semana Vitivinícola

Ya tenemos en nuestras manos el último número de la Guía de la Semana Vitivinícola, 2019. En esta novena edición de la revista decana del sector del vino de nuestro país, hemos obtenido unas excelentes puntuaciones.

De entre las 1.669 muestras de vinos y 51 aceites de oliva de esta edición, Torelló hemos obtenido las siguientes puntuaciones:

El Torelló 225, con 97 puntos, ha sido elevado al cuadro de honor de la variedad macabeo. Esta categoría se reserva para el vino que se erige con la mayor puntuación de la variedad. El Torelló Finca Can Martí, por su parte, también ha obtenido 97 puntos más.

El Gran Torelló, el Tradicional Brut Nature, el Brut Reserva y el Rosé Reserva, entre los espumosos Corpinnat y nuestro Gran Crisalys, el vino blanco coupage de xarel·lo y chardonnay, han obtenido puntuaciones de entre 95 y 96 puntos.

El Torelló Special Edition, nuestro rosado Pàl·lid, entre los espumosos y los blancos Blanc Tranquille, Malavare·lo y rosados Petjades y Rosa d’abril, obtienen entre 92 y 94 puntos.

Nuestro aceite de oliva virgen extra, elaborado a partir de las variedades arbequina y sabatera de las oliveras centenarias de nuestra finca de Can Martí, es un producto del que no solemos hablar, pero del que nos sentimos más que orgullosos. Ha obtenido, nada más y nada menos que 95 puntos en esta publicación, referente de las guías del sector a nivel nacional e internacional.

A modo de resumen, 94,6 es la puntuación media que tienen nuestros vinos, calculándolo a partir de las 13 muestras presentadas. En Torelló no podemos estar más contentos.

…………………………………………

Ja tenim a les nostres mans l’últim número de la «Guía de la Semana Vitivinícola”, 2019. En aquesta novena edició de la revista degana del sector del vi del nostre país, hem obtingut unes excel·lents puntuacions.

De les 1.669 mostres de vins i 51 olis d’oliva d’aquesta edició, Torelló hem obtingut les següents puntuacions: 

El Torelló 225, amb 97 punts, ha estat elevat al quadre d’honor de la varietat macabeu. Aquesta categoria es reserva per al vi que s’erigeix amb la major puntuació de la varietat. El Torelló Finca Can Martí, per part seva, també ha obtingut 97 punts més.

El Gran Torelló, el Tradicional Brut Nature, el Brut Reserva i el Rosé Reserva, entre els escumosos Corpinnat i el nostre Gran Crisalys – vi blanc cupatge de xarel·lo i chardonnay – han obtingut puntuacions de 95 i 96 punts. 

El Torelló Special Edition, el nostre rosat Pàl·lid, entre els Corpinnats i els blancs Blanc TranquilleMalavarel·lo i rosats Petjades i Rosa d’abril, obtenen entre 92 i 94 punts. 

El nostre oli d’oliva verge extra, elaborat a partir de les varietats arbequina i sabatera de les oliveres centenàries de la nostra finca de Can Martí, és un producte del qual no solem parlar, però del què ens sentim més que orgullosos. Ha obtingut, ni més ni menys que 95 punts en aquesta publicació, referent de les guies del sector, a nivell nacional i internacional. 

A mode de resum, 94,6 és la puntuació mitja que tenen els nostres vins, calculant-ho a partir de les 13 mostres presentades. A Torelló no podem estar més contents.

Gran Crisalys, Malvarel.lo i Petjades reben medalla d’or de Gilbert & Gaillard

La coneguda guia de vins europea Gilbert & Gaillard en el seu International Challenge 2019 atorga 3 medalles d’or als nostres vins ecològics, DO Penedès: Gran Crisalys 2017, Malvarel.lo 2018 i Petjades 2018, i una medalla de plata al negre Raimonda 2014. 

Un any més, aquesta guia referent del món del vi, que compta amb gairebé tres dècades d’història a la seva esquena en el tast i difusió de la cultura del vi, destaca així els nostres vins amb aquestes importants distincions.

Gran Crisalys, Malvarel.lo y Petjades reciben medalla de oro de Gilbert & Gaillard


La conocida guía de vinos europea Gilbert & Gaillard en su International Challenge 2019 otorga 3 medallas de oro a nuestros vinos ecológicos, DO Penedès: Gran Crisalys 2017, Malvarel.lo 2018 y Petjades 2018,  y una medalla de plata al tinto Raimonda 2014.

Un año más, esta guía referente del mundo del vino, que cuenta con casi tres décadas de historia a sus espaldas en la cata y difusión de la cultura del vino, destaca así nuestros vinos con estas importantes distinciones.