Puntuacions Guía Semana Vitivinícola

Ya tenemos en nuestras manos el último número de la Guía de la Semana Vitivinícola, 2019. En esta novena edición de la revista decana del sector del vino de nuestro país, hemos obtenido unas excelentes puntuaciones.

De entre las 1.669 muestras de vinos y 51 aceites de oliva de esta edición, Torelló hemos obtenido las siguientes puntuaciones:

El Torelló 225, con 97 puntos, ha sido elevado al cuadro de honor de la variedad macabeo. Esta categoría se reserva para el vino que se erige con la mayor puntuación de la variedad. El Torelló Finca Can Martí, por su parte, también ha obtenido 97 puntos más.

El Gran Torelló, el Tradicional Brut Nature, el Brut Reserva y el Rosé Reserva, entre los espumosos Corpinnat y nuestro Gran Crisalys, el vino blanco coupage de xarel·lo y chardonnay, han obtenido puntuaciones de entre 95 y 96 puntos.

El Torelló Special Edition, nuestro rosado Pàl·lid, entre los espumosos y los blancos Blanc Tranquille, Malavare·lo y rosados Petjades y Rosa d’abril, obtienen entre 92 y 94 puntos.

Nuestro aceite de oliva virgen extra, elaborado a partir de las variedades arbequina y sabatera de las oliveras centenarias de nuestra finca de Can Martí, es un producto del que no solemos hablar, pero del que nos sentimos más que orgullosos. Ha obtenido, nada más y nada menos que 95 puntos en esta publicación, referente de las guías del sector a nivel nacional e internacional.

A modo de resumen, 94,6 es la puntuación media que tienen nuestros vinos, calculándolo a partir de las 13 muestras presentadas. En Torelló no podemos estar más contentos.

…………………………………………

Ja tenim a les nostres mans l’últim número de la «Guía de la Semana Vitivinícola”, 2019. En aquesta novena edició de la revista degana del sector del vi del nostre país, hem obtingut unes excel·lents puntuacions.

De les 1.669 mostres de vins i 51 olis d’oliva d’aquesta edició, Torelló hem obtingut les següents puntuacions: 

El Torelló 225, amb 97 punts, ha estat elevat al quadre d’honor de la varietat macabeu. Aquesta categoria es reserva per al vi que s’erigeix amb la major puntuació de la varietat. El Torelló Finca Can Martí, per part seva, també ha obtingut 97 punts més.

El Gran Torelló, el Tradicional Brut Nature, el Brut Reserva i el Rosé Reserva, entre els escumosos Corpinnat i el nostre Gran Crisalys – vi blanc cupatge de xarel·lo i chardonnay – han obtingut puntuacions de 95 i 96 punts. 

El Torelló Special Edition, el nostre rosat Pàl·lid, entre els Corpinnats i els blancs Blanc TranquilleMalavarel·lo i rosats Petjades i Rosa d’abril, obtenen entre 92 i 94 punts. 

El nostre oli d’oliva verge extra, elaborat a partir de les varietats arbequina i sabatera de les oliveres centenàries de la nostra finca de Can Martí, és un producte del qual no solem parlar, però del què ens sentim més que orgullosos. Ha obtingut, ni més ni menys que 95 punts en aquesta publicació, referent de les guies del sector, a nivell nacional i internacional. 

A mode de resum, 94,6 és la puntuació mitja que tenen els nostres vins, calculant-ho a partir de les 13 mostres presentades. A Torelló no podem estar més contents.

Torelló produirà llevats ecològics propis/ Torelló producirá levaduras ecológicas propias

El projecte Ecollevats, dut a terme gràcies a la col·laboració entre INCAVI, el clúster INNOVI i cinc cellers del Penedès, entre els quals es troba Torelló, arriba a la seva fi després de tres anys de recerca. 
L’objectiu de l’estudi és la producció d’un llevat ecològic per a l’elaboració d’escumosos del Penedès. Els llevats tenen una gran importància en el procés d’elaboració dels vins, ja que són les responsables de la seves aromes secundàries i també són, en part, responsables de la qualitat organolèptica d’aquests.

Encara que actualment la majoria d’empreses vinícoles treballen amb llevats comercials, històricament Torelló utilitza llevats propis de les vinyes del Penedès, apostant així per la diferenciació i la personalització dels seus vins. La utilització dels llevats propis permet un major control en el procés de fermentació, així com el treballar amb la biodiversitat autòctona de la zona. 

L’ecologia i el valor del territori, el quilòmetre zero, són alguns dels pilars sobre els quals treballa Torelló. Això va fer que el celler apostés des del principi per col·laborar amb aquest innovador projecte. Gràcies als resultats de l’estudi d’Ecollevats, a partir de setembre els cellers que així ho desitgin podran comprar aquests ferments ecològics i utilitzar-los en la fermentació dels seus vins.

…………………………………

El proyecto Ecollevats, llevado a cabo gracias a la colaboración entre INCAVI, el clúster INNOVI y cinco bodegas del Penedès, entre las que se encuentra Torelló, llega a su fin tras tres años de investigación.

El objetivo del estudio es la producción de una levadura ecológica para la elaboración de espumosos del Penedès. Las levaduras tienen una gran importancia en el proceso de elaboración de los vinos, ya que son las responsables de su aromas secundarios y también son, en parte, responsables de la calidad organoléptica de los mismos.

Aunque actualmente la mayoría de empresas vinícolas trabajan con levaduras comerciales, históricamente Torelló utiliza levaduras propias de los viñedos del Penedès, apostando así por la diferenciación y personalización de sus vinos. La utilización de las levaduras propias permite un mayor control en el proceso de fermentación, así como el trabajar con la biodiversidad autóctona de la zona. 

La ecología y el valor del territorio, el kilómetro cero, son algunos de los pilares sobre los que trabaja Torelló. Esto hizo que la bodega apostara desde el principio por colaborar con este innovador proyecto. Gracias a los resultados del estudio de Ecollevats, a partir de septiembre las bodegas que así lo deseen podrán comprar estos fermentos ecológicos y utilizarlos en la fermentación de sus vinos.

Puntuaciones Guía Peñín 2020 / Puntuacions Guia Peñín 2020

La Guía Peñín es un manual de vinos referente en nuestro país, con 30 años de historia a sus espaldas y una media de 11.500 vinos catados por año.

Orgullosos de anunciaros que la Guía Peñín 2020 nos ha puntuado 17 vinos y espumosos con más de 90 puntos y tres podiums, ¡con más de 95 puntos! Es decir, 17 de nuestros vinos son catalogados como «vinos excelentes», tres de ellos como «excepcionales».

Los vinos excelentes son aquellos que sobresalen entre los de su tipo, añada y tipicidad de la zona. Un vino que impresiona todos los sentidos, complejo y lleno de registros, tanto olfativos como gustativos.  Es elegante y fuera de lo común.

Nosotros no podríamos estar más contentos con nuestros resultados y puntuaciones obtenidas.

——————————————————-

La Guia Peñín és un manual de vins referent al nostre país, amb 30 anys d’història a la seva esquena i una mitjana de 11.500 vins catats per any. 

Des dels nostre celler, estem orgullosos d’anunciar-vos que la Guia Peñín 2020 ens ha puntuat 17 vins i espumosos Torelló amb més de 90 punts i tres podiums, amb més de 95 punts! És a dir, 17 dels nostres vins són catalogats com a «vins excel·lents», tres d’ells “excepcionals”.

Segons la Guia Peñín, els “vins excel·lents” són aquells que sobresurten entre els del seu tipus, anyada i tipicitat de la zona. Un vi que impressiona tots els sentits, complex i ple de registres, tant olfactoris com gustatius, produïts pel conjunt de valors del sòl, varietat, elaboració i criança. És elegant i fora del comú. I els “vins excepcionals” que són els de la màxima puntuació, tenen encara major relleu i claredat de matisos que aquests anteriors.

Nosaltres, no podríem estar més contents amb els nostres resultats i puntuacions obtingudes.

Nous empelts a la vinya

La vinya és un dels nostres béns més preuats. Mitjançant la tècnica de l’empelt d’ullet podem canviar la varietat del raïm, mantenint els ceps vius, sense haver de replantar o arrencar-los. L’empelt és un treball que requereix de molta cura i experiència, però en els últims anys a Torelló estem apostant per això, per a potenciar la nostra selecció clonal.

A finals de primavera vam empeltar malvasia de les nostres vinyes de “La vinyeta” a aquestes de la “Plana nova”. Ara després d’unes setmanes sembla que els empelts han agafat bé, els teixits de les dues plantes s’han unit perfectament i els ceps estan creixent. 

Ara deixarem que la natura segueixi el seu curs.Nuevos injertos en la viña

La viña es uno de nuestros bienes más preciados. Mediante la técnica del injerto de escudete podemos cambiar la variedad de la uva, manteniendo las cepas vivas, sin tener que replantar o arrancarlas. El injerto es un trabajo que requiere de mucho cuidado y experiencia, pero en los últimos años en Torelló estamos apostando por ello para potenciar nuestra selección clonal.

A finales de primavera injertamos malvasía de nuestras viñas de “La vinyeta” en éstas de la “Plana nova”. Ahora tras unas semanas parece que los injertos han cogido bien, los tejidos de las dos plantas se han unido perfectamente y las cepas están creciendo.

Ahora dejaremos que la naturaleza siga haciendo su curso.