Cata vertical de Raimonda / Raimonda’s vertical tasting

Estos días de confinamiento hemos buceado en nuestra enoteca particular de la bodega y hemos tenido la oportunidad de catar todas las añadas del nuestro tinto Raimonda -acogido a la DO Penedès- en una cata vertical, desde la primera cosecha de 1998 hasta la actual que tenemos en el mercado, la 2014. Como un día dijo Ferran Centelles “sin riesgo no hay gloria”, es decir, cuando destapas botellas de más de 20 años de crianza, existe el riesgo de que no estén bien. En este caso todos los vinos estaban impecables. Evidentemente en algunos se nota el paso de tiempo, pero la evolución en botella da unos aromas muy curiosos y especiales.

En una primera etapa, de 1998 a 2001, lo elaboramos con cabernet sauvignon, merlot y tempranillo de nuestra finca y permaneció en barrica francesa y americana durante ocho meses. En las siguientes añadas quitamos el tempranillo y últimamente añadimos syrah.

En una cata vertical se prueba el mismo vino, pero perteneciente a diferentes añadas. Es muy recomendable y didáctico para ver la evolución del vino con el paso del tiempo, algo que también hacemos con los espumosos Corpinnat.

Tast vertical de Raimonda

Aquests dies de confinament hem bussejat en la nostra enoteca particular del celler i hem tingut l’oportunitat de catar totes les anyades del nostre negre Raimonda -acollit a la DO Penedès- en un tast vertical, des de la primera collita de 1998 fins a l’actual que tenim en el mercat, la 2014. Com un dia va dir Ferran Centelles “sense risc no hi ha glòria”, és a dir, quan destapes ampolles de més de 20 anys de criança, existeix el risc que no estiguin bé. En aquest cas tots els vins estaven impecables. Evidentment en alguns es nota el pas de temps, però l’evolució en ampolla dóna unes aromes molt curioses i especials.

En una primera etapa, de 1998 a 2001, ho elaborem amb cabernet sauvignon, merlot i ull de llebre de la nostra finca i va envellir en barrica francesa i americana durant vuit mesos. En les següents anyades vam treuere l’ull de llebre i últimament hem afegit syrah.

A un tast vertical es prova el mateix vi, però pertanyent a diferents anyades. És molt recomanable i didàctic per a veure l’evolució del vi amb el pas del temps, cosa que també fem amb els escumosos Corpinnat.

Raimonda’s Vertical tasting

During these days of confinement, we have dived in our private wine cellar and we have had the opportunity to taste all the vintages of our red wine Raimonda – DO Penedès- in a vertical tasting, from the first harvest of 1998 to the current one that we have in the market, the 2014. As one day Ferran Centelles said «without risk there is no glory», that is, when you uncover bottles of more than 20 years of aging, there is a risk that they can be no good. In this case all the wines were impeccable. Obviously in some the passage of time is noticeable, but the evolution in the bottle gives some very curious and special aromas.

In a first stage, from 1998 to 2001, we made it with cabernet sauvignon, merlot and tempranillo from our estate, and it aged in French and American barrels for eight months. In the following vintages we removed the tempranillo and lately we add syrah.

In a vertical tasting the same wine is tasted, but belonging to different vintages. It is highly recommended and educational to see the evolution of wine over time, something that we also do with our Corpinnat sparkling wines.

Petjades Barrica

El rosado Petjades es uno de nuestros vinos que más gusta. Quizás una de las claves de su éxito sea el equilibrio entre la sensación de dulzor de la fruta roja y su acidez y frescura. Es como una golosina en forma de vino.  

Rompiendo con el famoso dicho de “si algo funciona, no lo toques”, en Torelló quisimos ir un paso más allá. La pasada vendimia cogido unos cuantos litros de este merlot ecológico de nuestra finca y los fermentamos en barrica. El resultado, 800 botellas magnum de un vino sorprendente por su intensidad y frescura. El Petjades Barrica es un vino rosado monovarietal seco, aromático y complejo, potente fruta roja combinada con ligeras notas ahumadas procedentes de la barrica. No deja indiferente.

El rosat Petjades és un dels nostres vins que més agrada. Potser una de les claus del seu èxit és l’equilibri entre la sensació de dolçor de la fruita vermella i la seva acidesa i frescor. És com una llaminadura en forma de vi.

Trencant amb la famosa dita de “si una cosa funciona, no la toquis”, a Torelló vam voler anar un pas més enllà. La passada verema vam agafar uns quants litres d’aquest merlot ecològic de la nostra finca i els hem fermentat en barrica. El resultat, 800 ampolles magnum d’un vi sorprenent per la seva intensitat i frescor. El Petjades Barrica és un vi rosat monovarietal sec, aromàtic i complex. Potent fruita vermella combinada amb lleugeres notes fumades procedents de la barrica. No deixa indiferent.

The rosé Petjades is one of our wines that likes the most. Perhaps one of the clues of its success is the balance between the sweet sensation of red fruit and its acidity and freshness. It is like a candy in wine’s form.

Breaking with the famous saying «if something works, don’t touch it», in Torelló we wanted to go one step further. Last harvest, we took a few liters of this organic merlot from our estate and we fermented them in barrels. The result, 800 magnum bottles of a wine surprising for its intensity and freshness. Petjades Barrica is a dry, aromatic and complex monovarietal rosé wine. Powerfull red fruit combined with light smoky notes from the barrel. It does not leave you indifferent.

Un dolç capritx

Com bé diu el filòleg i sommelier Lluís Romero, “els vins dolços són el gran tresor oblidat de la vinya catalana. Se n’elaboren de fascinants i emocionants, però, per desgracia, massa sovint passen desapercebuts”. En aquesta ocasió nosaltres estem molt contents que no hagi passat precisament això i que el nostre Vittios Merlot 2012 surti publicat en el seu llibre “Els millors vins dolços de Catalunya”. Tot un honor aparèixer amb aquest dolç “tresor” de raïm 100% merlot i amb criança mínima d’un any en barrica i dos en ampolla. 


En paraules de Romero: “Aquest merlot dolç és una bona mostra de tota la voluptuositat de què és capaç el varietal. Transmet una sensació molt intensa de dolçor, però no embafa. És llaminer com un caramel de cireres, però equilibrat i intens com els grans vins dolços”.

 
A nosaltres ja se’ns antulla acompanyar-lo amb unes pastes o una bona xocolata fondant. Salut!

Un dulce antojo

Como bien dice el filólogo y sommelier Lluís Romero, “los vinos dulces son el gran tesoro olvidado de la viña catalana. Se elaboran algunos fascinantes y emocionantes, pero desafortunadamente, con demasiada frecuencia, pasan desapercibidos”. En esta ocasión nosotros estamos muy contentos de que no haya pasado precisamente eso y que nuestro Vittios Merlot 2012 salga publicado en su libro “Los mejor vinos dulces de Catalunya”. Todo un honor aparecer con este dulce “tesoro” de uva 100% merlot y con crianza mínima de un año en barrica y dos en botella.

En palabras de Romero: “Este merlot dulce es una buena muestra de toda la voluptuosidad de la que es capaz el varietal. Transmite una sensación muy intensa de dulzor, pero no empalaga. Es goloso como un caramelo de cerezas, pero equilibrado y intenso como los grandes vinos dulces”.

A nosotros ya se nos antoja acompañarlo con unas pastas o un buen chocolate fondant. ¡Salud!